Witaj na regulamin-promocji.pl!

Nawet najprostsza i najskromniejsza promocja może przysporzyć problemów jej organizatorowi, ponieważ jej prawidłowe przeprowadzenie wymaga znajomości reguł z różnych dziedzin prawa. Zadaniem organizatora jest nie tylko zadbanie o atrakcyjność i zadowalający efekt marketingowy promocji, lecz również zagwarantowanie, że zasady promocji będą uczciwe i jasne dla uczestnika, a jej przebieg nastąpi zgodnie z zasadami prawa cywilnego, prawa konsumenckiego, prawa ochrony danych osobowych oraz w sposób zgodny z przepisami prawa podatkowego.

Niniejsza strona ma na celu omówienie zagrożeń związanych z urządzaniem promocji, pomoc w zrozumieniu reguł organizacji oraz udzielenie wskazówek, jak możliwym niebezpieczeństwom zapobiec.

Najnowsze wpisy na blogu